Kostnadsfri evaluering av tandreglering med Invisalign Läs mer

Tandvård under sedering

Sedering, alltså lätt narkos, kan användas exempelvis vid behandling av patienter med tandläkarskräck samt vid tidskrävande tandvård.

Tandvård under sedering

Sedering, alltså lätt narkos, kan användas exempelvis vid behandling av patienter med tandläkarskräck samt vid tidskrävande tandvård.

Sedering betyder att en anestesispecialistläkare ger dig avslappnande läkemedel inför tandvård. Sedering används bland annat vid behandling av tandläkarskräck och i samband med tidskrävande tandvårdsåtgärder.

Sedering är en mycket säker och enkel åtgärd. Du behöver inte vara rädd för sedering och det gör inte ont. Sedering kallas också för lätt narkos även om du inte blir helt nedsövd vid sedering, utan befinner dig på ”medvetandets gräns”. Sedering är ingen ny behandlingsmetod. Den har använts framgångsrikt i åratal.

Sedering är en effektiv avslappningsmetod. Sedering gör att du känner dig dåsig och sömnig, och den biter snabbt och effektivt på nervositet. Läkemedlen som används vid sedering gör ofta att man knappt alls minns behandlingen. Detta är ofta positivt.

FPA ersätter kostnaderna för sedering för tandvård.

Behandlingsprocessen

Sederingen utförs av en erfaren och vänlig anestesispecialistläkare som är mycket väl förtrogen med sedering. Innan din behandling påbörjas får du prata med läkaren som utför sederingen om dina önskemål, tidigare erfarenheter, dina läkemedel och hur du mår i allmänhet. Detta samtal kan ske i samband med vårdplanering, när du anländer för din behandling eller per telefon.

Patienten övervakas av anestesiläkaren under hela behandlingen och sederingsdosen kan justeras under behandlingens gång. Barn får förmedicinering genom munnen 10-15 minuter före den egentliga sederingen och tandvårdet.

Tandvård under sedering kan ske på ett mycket trevligt och angenämt sätt. Målet är att skapa en mycket varm och lugnande atmosfär. Varje patient bemöts som en individ och vi lyssnar på patientens önskemål. Om du exempelvis vill lyssna på din egen musik under behandlingen kan du ta med din mp3-spelare eller CD-skivor.

Man återhämtar sig väldigt snabbt från sederingen och du kan gå hem med en ledsagare ungefär en timme efter avslutad behandling beroende på hur du känner dig.

När ska jag boka tid för denna behandling?

Sedering är alltid ett bra alternativ om du önskar sedering. Sedering lämpar sig väl i exempelvis följande situationer:

  • Patienten känner sig rädd av någon anledning eller nervös inför tandvård.
  • Patienten ska genomgå tidskrävande tandvård. Även långa tandingrepp (1–2 timmar) kan utföras under sedering.
  • Det planeras ett flertal fyllningar och tandutdragningar. Sedering gör att man slipper komma tillbaka till mottagningen flera gånger.
  • Sanering av samtliga tänder planeras för insättning av tandprotes.

Vad ska jag tänka på när jag bokar tid?

Sedering kan ges till dig som har fyllt 12 år.

Hittade du inte specialisten du letade efter? Ring vår kundtjänst 010 400 3400