Hammashoito sedaatiossa

Sedaatiota eli kevytnukutusta voidaan käyttää esimerkiksi pelkopotilaiden hoidossa ja pitkäkestoisten hammashoidon toimenpiteiden yhteydessä

Sedaatiolla tarkoitetaan anestesiaerikoislääkärin antamaa lääkkeellistä rentoutusta hammastoimenpiteitä varten. Sitä käytetään muun muassa hoitoon liittyvän pelon poistamiseen ja pitkien hoitotoimenpiteiden yhteydessä.

Sedaatio on hyvin turvallinen ja helppo toteuttaa. Sitä ei tarvitse pelätä, eikä sedaation antaminen ole kivuliasta. Sitä kutsutaan myös kevytnukutukseksi vaikkakaan sedaatiossa ei täysin nukuteta potilasta, vaan potilas on ”hämärän rajamailla”. Sedaatiohoito ei ole uusi hoitomenetelmä, vaan sillä on hoidettu potilaita jo vuosien ajan hyvin hyvällä menestyksellä.

Sedaatiohoito rentouttaa tehokkaasti. Se tekee potilaan raukeaksi, uneliaaksi ja se poistaa jännitystä hyvin tehokkaasti ja nopeasti. Sedaatiossa käytettävät lääkkeet aiheuttavat hyvin usein sen, että potilaalle ei jää juuri muistikuvia siitä, mitä hoidon aikana tapahtui. Tämä on usein positiivinen asia.

Hammassedaation kustannuksista saa Kela-korvauksen.

Palvelun eteneminen

Hammassedaation toteuttaa sedaatioon hyvin perehtynyt, kokenut ja ystävällinen anestesiaerikoislääkäri. Sedaatiota antava lääkäri keskustelee potilaan kanssa potilaan toiveista ja aiemmista kokemuksista sekä potilaan yleisvoinnista, lääkityksestä ym. ennen toimenpidettä. Tämä haastattelu voidaan tehdä potilaan sedaatiohammashoitoa suunniteltaessa, potilaan tullessa hammashoitoon tai puhelimitse.

Potilas on koko hoidon ajan anestesialääkärin valvonnassa ja sedaation määrää voidaan säädellä toimenpiteen aikana. Lapsille annetaan suun kautta esilääkettä 10-15 min ennen varsinaisen sedaation antamista ja hammashoidon aloitusta.

Sedaatiossa tehty hammashoito voidaan suorittaa hyvin mukavasti ja hyvässä ilmapiirissä. Hoitotilanteessa pyritään luomaan hyvin lämminhenkinen ja rauhoittava ilmapiiri. Jokaista potilasta kohdellaan yksilönä ja hänen toiveitaan kuunnellaan, esimerkiksi mukaan voi tuoda oman mp3-soittimen tai cd-levyjä, joita voi hoidon aikana halutessaan kuunnella.

Sedaatiosta toipuu hyvin nopeasti ja potilas voi lähteä saattajan kanssa kotiin noin tunnin kuluttua toimenpiteen loppumisesta, oman voinnin mukaan.

Milloin kannattaa varata aika tähän palveluun?

Sedaatio on hyvä vaihtoehto aina potilaan niin halutessa. Sedaatio soveltuu hyvin esimerkiksi seuraaviin tilanteisiin:

  • Potilas on syystä tai toisesta pelokas tai hammastoimenpiteitä jännittävä.
  • Potilaalle on suunniteltu pitkäkestoisia toimenpiteitä. Sedaatiossa pitkätkin, 1-2 tunnin, toimenpiteet onnistuvat hyvin.
  • Potilaalle on suunniteltu useita paikkauksia ja hampaiden poistoja. Sedaation avulla vältetään useat ja toistuvat käynnit.
  • Potilaalle on suunnitteilla koko hampaiston saneeraus hammasproteeseja varten.

Mitä minun on huomioitava aikaa varatessa?

Sedaatiota voidaan antaa 12-vuotiaille ja sitä vanhemmille.