Oralilla potilastiedot ovat turvassa

Julkisuudessa käydään parhaillaan keskustelua potilastietojen tietoturvasta Psykoterapiakeskus Vastaamoon tehdyn tietomurron vuoksi. Tapahtuneen seurauksena suomalaisten luottamus potilastietojärjestelmiin on kokenut kolauksen.

Potilastietojen luottamuksellisuus ja tietoturva ovat meille Oral Hammaslääkäreissä avainasemassa. Käytössämme on viranomaisen hyväksymä A-luokan potilastietojärjestelmä ja Kanta-välityspalvelu, jonka tietoturvan taso tarkastetaan säännöllisesti. Lisäksi noudatamme EU:n yleistä tietosuoja-asetusta, voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä viranomaisten ohjeistuksia henkilötietojen käsittelystä.

Teemme yhteistyötä tietoturva-asiantuntijoiden kanssa huolehtiaksemme asianmukaisista suojakeinoista. Suojataksemme tiedot väärinkäytöksiltä huolehdimme muun muassa siitä, että tietoverkkomme on korkeasti suojattu, salausohjelmistoja päivitetään jatkuvasti ja palveluihin kirjautumiseen vaaditaan vahva kaksiosainen tunnistus. Verkkoliikennettä seurataan jatkuvasti ja pieniinkin poikkeuksiin puututaan välittömästi. Henkilöstön ohjeistaminen ja kouluttaminen on osa Oralin tietoturvastrategiaa ja riskienhallintaa. Oralin yhteistyökumppanit ja alihankkijat ovat tarkkaan valikoituja, oman toimialansa luotettavia osaajia.

Ymmärrämme hyvin, että osa asiakkaistamme on huolissaan omien potilastietojensa luottamuksellisuudesta. Voimme kuitenkin vakuuttaa kaikille asiakkaillemme, että heidän potilastietonsa ovat turvassa. Oralin tietosuojakäytäntöihin voit tutustua täällä.