Tuotteet

Kruunut

Hammaskruunu on hammaslaboratoriossa valmistettu hammas jolla korvataan vahingoittuneen hampaan osa. Kruunu kiinnitetään joko hiotun hampaan päälle tai juurikanavanastan avulla oman hampaan juurikanavaan. Kruunun runkomateriaali on yleisimmin joko hammaskultaa tai keramiaa ja hampaan näkyvä osuus on yleisimmin hammaskeramiaa.

Sillat

Kokonaan puuttuva tai useampi hammas voidaan korvata kiinteällä siltaproteesilla. Puuttuvien hampaiden viereiset omat hampaat hiotaan tukihampaiksi (pilareiksi) aivan kuten kruunuissakin, joiden päälle siltaproteesi kiinnitetään tai silta voidaan kiinnittää myös implanttien päälle. Siltaproteesin avulla potilas saa takaisin kaikki puuttuvat hampaat. Materiaaleina samat vaihtoehdot kuin kruunuissa.

Osakruunut, täytteet ja laminaatit

Osittainen hampaan menetys tai erilaiset asento- ja värivirheet luonnon hampaistossa voidaan korvata osakruunuilla tai laminaateilla. Tällöin hampaasta hiotaan vain osa ja tähän hiottuun pintaan kiinnitetään uusi täysin oman hampaan näköinen rakenne.

CAD-CAM

Tietokoneiden kehityksen myötä ovat erilaiset CAD-CAM- laitteistot ja-ohjelmistot raivanneet tiensä myös hammastekniikan pariin. Erilaisilla skannereilla oman hampaan hionta tai leukaluuhun istutettu implantti skannataan tietokoneelle ja ohjelmiston avulla itse rakenne muotoillaan ja lopullinen proteettinen rakenne valmistuu joko kokonaan tai osittain tietokoneavusteisesti.

Implantit

Hammasimplantit ovat leukaluuhun porattuja ja istutettuja keinojuuria. Näillä voidaan korvata hampaistoa aina yhdestä puuttuvasta hampaasta aina koko leuan rakenteisiin asti. Titaanista valmistettujen juurien päälle valmistetaan erilaisia kruunu-ja siltaproteeseja eri materiaaleista.

Muut tuotteet

Perinteisien tuotteiden lisäksi valmistamme myös erilaisia valkaisukiskoja, kirurgisia ohjausproteeseja, väliaikaisia kruunuja ja siltoja, suunnitteluvahauksia sekä vastaanotolla tehtäville väliaikaisille rakenteille erilaisia muotteja joko suunniteltujen vahausten tai lähtötilanteen mukaan.

Esteettiset materiaalit

Puuttuvan hampaan korvaaminen laadukkailla ja esteettisillä materiaaleilla on ydinosaamistamme. Esteettisiä rakenteita ja täytteitä toteutettaessa hyödynnämme ajantasaisinta tietoa ja tekniikkaa sekä huomioimme purentafysiologiaan liittyvät seikat. Esteettisessä hammashoidossa käytämme erilaisia hammaskeraamisia materiaaleja, kuten Lithiumdisilikaatti (e.max) ja Zirkonia (Zirkoniumdioksidi), joka on yksi kudosystävällisimpiä ja kestävimpiä materiaaleja.