Omavalvonnalla valvomme, seuraamme ja arvioimme toimintaamme ja sen toteuttamista lainmukaisesti ja sopimuksia noudattaen. Omavalvonnalla varmistetaan myös asiakkaiden yhdenvertaisuus sekä palvelujen saatavuus, jatkuvuus, turvallisuus ja laatu.

Tämä sivu päivittyy.