Omavalvonnan avulla seuraamme ja kehitämme toimintamme laatua,  parannamme potilasturvallisuutta ja asiakastyytyväisyyttä sekä varmistamme, että toimintamme täyttää kaikki viranomaismääräykset.

Omavalvontaohjelma ja -suunnitelma

Oral Hammaslääkäreiden omavalvontaohjelmassa määrittelemme, miten tuotamme palvelut ja varmistamme, että ne toteutetaan lainmukaisesti ja sopimuksia noudattaen.  Ohjelmassa kuvataan, miten palveluiden toteutumista, turvallisuutta, yhdenvertaisuutta ja laatua seurataan ja miten mahdolliset puutteellisuudet korjataan. Omavalvontaohjelma kattaa kaikki Oral Hammaslääkärit Oy:n toimipisteet.

Tutustu Oralin omavalvontaohjelmaan

Omavalvontasuunnitelma täydentää omavalvontaohjelmaa kuvaamalla päivittäisen toiminnan laadun, asianmukaisuuden ja turvallisuuden varmistamiseen tähtäävät toimet.

Tutustu Oralin omavalvontasuunnitelmaan

Potilasturvallisuuden vaaratapahtuma

Jos havaitset hoitosi yhteydessä potilasturvallisuuden vaarantuneen, voit tehdä asiasta ilmoituksen meille. Toiminnan kehittämisen kannalta on erittäin tärkeää, että saamme tiedon mahdollisista haittatapahtumista tai läheltä piti -tilanteista.

Ilmoita vaaratapahtumasta