Asiakaspalaute tai reklamaatio ensisijaisesti

Jos olet tyytymätön hoitoosi, jätäthän meille asiakaspalautteen tai reklamaation palautelomakkeen kautta. Asian käsittely etenee aina ensin asiakaspalautteen tai reklamaation kautta.

Asiakaspalautteesi tai reklamaatiosi käsitellään hoitavan asiantuntijan, toimipisteen asemavastaavan sekä tarvittaessa lääketieteellisen johdon kanssa.

Asiakaspalauteneuvonta

Jos tarvitset apua asiakaspalautteen tai reklamaation jättämiseen liittyen, voit olla yhteydessä asiakaspalauteneuvontaamme. Huomioithan, että asiakaspalauteneuvojat eivät vastaanota palautteita tai osallistu niiden selvittelyyn.

Tavoitat Oralin asiakaspalauteneuvojat sähköpostilla osoitteesta asiakaspalauteneuvonta@oral.fi.

Potilasasiamies

1.1.2024 alkaen potilasasiamiestoiminta on siirtynyt hyvinvointialueiden potilasasiavastaavien hoidettavaksi (laki potilasasiavastaavista ja sosiaaliasiavastaavista 739/2023). Olethan muutoksen jälkeen tarvittaessa yhteydessä oman hyvinvointialueesi potilasasiavastaavaan.

Terveydenhuollon muistutus ja kantelu

Hoitoonsa tai siihen liittyvään kohteluunsa tyytymättömällä potilaalla on oikeus tehdä muistutus terveydenhuollon toimintayksikössä terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle (laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992, 10 §). Lisätietoa muistutuksesta löydät Valviran sivuilta. Muistutuksen voit jättää sähköpostitse Oralin lääketieteelliselle johtajalle tai kirjeitse: Oral Hammaslääkärit Oy, lääketieteellinen johtaja, Linnoitustie 6 B, 02600 Espoo.

Kantelu tehdään suoraan aluehallintovirastoon tai Valviraan.

Potilasvahinkoilmoitus

Potilaalla on oikeus tehdä vahinkoilmoitus Potilasvakuutuskeskukselle (PVK), mikäli on syntynyt epäily potilasvahingosta tai hoitovirheestä. Tällöin asian selvittää ja ratkaisee Potilasvakuutuskeskus. Potilasvahinkoilmoituksen jättäminen ei estä asiakaspalautteen tai muistutuksen jättämistä. Oralin asiakaspalauteneuvonta (yhteystiedot yllä) auttaa tarvittaessa vahinkoilmoituksen täyttämisessä.

Kuluttajaneuvonta

Jos palvelua ja sen kustannuksia koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttajana voit saattaa asian kuluttajaneuvontaan ja kuluttajariitalautakuntaan.