Oral Hammaslääkärit Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Yhtiön hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä perustuu Suomen lainsäädäntöön ja yhtiön yhtiöjärjestykseen. Yhtiö noudattaa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n sääntöjä ja Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia sellaisenaan.

Oral Hammaslääkärit Oyj:n tilinpäätökset ja osavuosikatsaukset laaditaan Suomen lainsäädännön mukaisesti ja julkaistaan suomeksi.

Oral Hammaslääkärit -konsernin johto ja hallinto on jaettu yhtiökokouksen, hallituksen ja sen kahden valiokunnan sekä toimitusjohtajan kesken. Työhön osallistuu myös konsernin johtoryhmä. Yhtiökokouksen valitsema hallitus valvoo osakkeenomistajien puolesta yhtiön toimintaa, johtoa ja organisaatiota.

Oral Hammaslääkärit Oyj:n pääkonttori sijaitsee Espoossa.