CapManin hallinnoimien rahastojen tekemä julkinen ostotarjous

CapManin hallinnoimat rahastot ilmoittivat 14.4.2014 tekevänsä julkisen ostotarjouksen kaikista Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeista hintaan 6,40 euroa osakkeelta. Tarjouksentekijä on ilmoittanut, että ostotarjousaika alkaa 25.4.2014 ja päättyy 16.5.2014, ellei tarjousaikaa jatketa.

Tarjoushinta sisältää

  • noin 9,0 prosentin preemion tarjouksen julkistamista edeltävän kaupankäyntipäivän päätöskurssiin NASDAQ OMX Helsingissä nähden
  • noin 18,5 prosentin preemion tarjouksen julkistamista edeltäneen kuuden (6) kuukauden ajanjakson kaupankäyntimäärillä painotettuun keskikurssiin NASDAQ OMX Helsingissä nähden ja
  • noin 25,7 prosentin preemion tarjouksen julkistamista edeltäneen kahdentoista (12) kuukauden ajanjakson kaupankäyntimäärillä painotettuun keskikurssiin NASDAQ OMX Helsingissä nähden.

Yhtiön hallitus on riippumattomien jäsenten valmistelusta ja esittelystä arvioinut ostotarjousta ja suhtautuu siihen myönteisesti.

Hallitus tulee riippumattomien jäsenten valmistelusta suorittamaan kokonaisarvioinnin ja antamaan arvopaperimarkkinalain 11 luvun 13 §:n mukaisen lausunnon ostotarjouksesta viipymättä tarjouksentekijän tarjousasiakirjan julkistamisen yhteydessä tai välittömästi sen jälkeen. Tarjouksentekijä on julkistanut ostotarjousta koskevan tarjousasiakirjan 24.4.2014.

Tulevan lausuntonsa tueksi Yhtiön hallitus on antanut toimeksiannon Ernst & Young Oy:lle Fairness Opinion -lausunnon laatimisesta hallitukselle koskien Tarjoushinnan kohtuullisuutta taloudellisessa mielessä Yhtiön kaikkien osakkeenomistajien kannalta.

 Aikataulu

Tapahtuma
Välimiesoikeuden määrääminen asiassa Renideo Holding Oy/Oral Hammaslääkärit Oyj:n muut osakkeenomistajat (Asia Nr. L3/2014) 15.8.2014
CapManin hallinnoimien rahastojen ilmoitus tehdä julkinen ostotarjous kaikista Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeista 14.4.2014
Tarjousasiakirjan julkistus 24.4.2014
Oral Hammaslääkärit Oyj:n hallituksen lausunto julkisesta ostotarjouksesta 25.4.2014
Ostotarjouksen tarjousaika 25.4. – 16.5.2014
Ostotarjouksen alustavan tuloksen julkistus (arvioitu) 19.5.2014
Ostotarjouksen lopullisen tuloksen julkistus (arvioitu) 21.5.2014
Renideo Holding Oy:n ilmoitus ostotarjouksen jatkumisesta 16.5.2014
Ostotarjouksen tarjousajan jatkuminen 17.5. – 30.5.2014
Renideo Holding Oy:n ilmoitus ostotarjouksen jatkumisesta 30.5.2014
Ostotarjouksen tarjousajan jatkuminen 31.5. – 13.6.2014

Materiaalit

Ostotarjouksen ehdot