Viisaudenhammas

Mikä on viisaudenhammas?
Pitääkö viisaudenhammas poistaa?
Viisaudenhampaan tulehdus eli perikoroniitti
Viisaudenhampaan tulehduksen oireet
Viisaudenhampaan tulehduksen hoito 

Mikä on viisaudenhammas?

Viisaudenhampaat eli kolmannet poskihampaat puhkeavat yleensä noin 20 ikävuoden tienoilla. Puhkeamista voi tapahtua myös myöhemmällä iällä, mutta se on harvinaisempaa 26. ikävuoden jälkeen. Noin 90 %:lla 20-vuotiaista on ainakin yksi puhkeamaton tai vaillinaisesti puhjennut viisaudenhammas. Kaikille viisaudenhampaita ei puhkea ollenkaan, sillä noin 2 % suomalaisista synnynnäiset viisaudenhampaat puuttuvat kokonaan.

Pitääkö viisaudenhammas poistaa?

Viisaudenhampaat eivät puhjetessaan käyttäydy samalla tavalla kuin muut pysyvät hampaat, jotka ovat hyödyllisiä purennalle ja puhjetessaan tulevat yleensä kunnolla näkyviin. Viisaudenhampaiden puhkeamiseen liittyy usein ongelmia. Niiden aiheuttama kipu ja särky ovatkin yleisin syy miksi nuoret aikuiset hakeutuvat hammaslääkärin vastaanotolle.

Reikiintynyt tai tulehtunut viisaudenhammas hoidetaan usein poistamalla, koska viisaudenhampaat eivät ole tärkeitä purennan kannalta, mikäli kaikki muut hampaat ovat tallella. Yleisimpiä syitä viisaudenhampaiden poistolle ovat epäedulliseen asentoon puhkeaminen, perikoroniitti, tilanpuute hammaskaarella, karies tai hammasytimen tulehdus.  

Viisaudenhampaan tulehdus eli perikoroniitti

Vaillinaisesti puhjenneet viisaudenhampaat ovat alttiita perikoroniitille eli viisaudenhammasta ympäröivän limakalvokudoksen tulehdukselle. Tämä johtuu siitä, että osittain puhjennut hammas avaa suun bakteereille tien hampaan ja ikenen väliseen taskuun, joka on normaalia syvempi ja limakalvoläpän peitossa. Osittain puhjennutta hammasta ja sitä ympyröivää ientaskua on tuolloin mahdotonta puhdistaa, mikä mahdollistaa bakteerien lisääntymisen ja yleensä johtaa lopulta tulehdukseen.

Viisaudenhampaan tulehtuminen tapahtuu yleensä puhkeamisvaiheessa ja siksi sen esiintyminen yli 30-vuotiailla on harvinaista. Viisaudenhammasta ympäröivän kudoksen tulehdusta edesauttavat alaleuanhampaiden ahtaus, hampaan puhkeamisasento sekä osittainen puhkeaminen.

Alahammaskaarelle osittain puhkeavat viisaudenhampaat ovat erityisen alttiita perikoroniitille ja oireilevat myös usein voimakkaimmin, sillä 95 % todetuista perikoroniiteista ilmenee alaviisaudenhampaiden alueella.

Oireet

Viisaudenhampaan tulehduksen eli perikoroniitin oireita ovat kipu, turvotus, paha maku suussa, pahanhajuinen hengitys sekä viisaudenhampaan ientaskusta tuleva märkävuoto. Tulehdus voi aiheuttaa myös vakavampia oireita kuten kuumeilua, märkäpaisetta tai suun avaamisvaikeuksia, jolloin oireet vaativat nopeaa hoitoa. Tulehduksen oireilua havaittaessa on tärkeää ottaa yhteyttä hammaslääkäriin, sillä perikoroniittia on vaikeaa hoitaa kotikonstein.

Viisaudenhampaan tulehduksen hoito

Perikoroniitin hoitona toimii usein viisaudenhampaan poisto, sillä tulehdus uusiutuu helposti. Jos viisaudenhammasta ei poisteta tai poisto siirretään seuraavalle käynnille, voi hammaslääkäri määrätä antibiootti- ja särkylääkekuurin sekä ohjata asiakasta käyttämään apteekista saatavaa klooriheksidiiniä sisältävää suuvettä.

Perikoroniitin aiheuttamia oireita voidaan lieventää huolellisella suuhygienialla eli huolellisella hampaiden harjauksella. Tulehtuneen limakalvon takia hampaiden harjaus voi tuottaa kipua ja tuntua epämiellyttävältä. Tulehtuneen alueen puhdistaminen on kuitenkin tärkeää.  Jos alueen harjaaminen ei onnistu, voidaan se puhdistaa purskuttelemalla noin parin viikon ajan klooriheksidiinipitoista suuvettä.

Vapaita aikoja ei löytynyt
Info