Purentaongelmien hoito

Virheellinen purenta voi aiheuttaa kiputiloja ja muutoksia hampaissa, niiden tukikudoksissa ja leukanivelissä.

Täydellinen ihannepurenta on harvalla. Mikäli poikkeama ihannepurennasta on kuitenkin suuri, se koetaan kiusallisena tai kyseessä on oireileva purentavika, on purenta hyvä hoitaa kuntoon.

Purentahäiriöissä lihakset joutuvat usein kestämään normaalia pitkäkestoisempaa rasitusta. Tällöin kudokset väsyvät ja voivat altistua vaurioille. Tyypillinen purentaelimen toiminnan häiriöön liittyvä oire on jatkuva päänsärky. Siihen yhdistyy usein myös niska- ja hartiaseudun jäykkyys. Kasvojen alueella voi ilmetä myös muita epämääräisiä kiputiloja sekä puutuneisuuden tunnetta. Yleisiä oireita ovat myös puremalihaksien arkuus ja väsyminen. Palan tunne kurkussa sekä korvaoireet kuten särky, korvien soiminen ja lukkiutuminen ovat myös mahdollisia oireita.

Virheellinen purenta voi aiheuttaa muutoksia hampaissa ja niiden tukikudoksissa sekä leukanivelissä. Hampaiden kuluneisuus saattaa olla merkki bruksaamisesta eli usein yöllä tapahtuvasta hampaiden narskuttelusta. Leukaniveloireet kuten arkuus, naksuminen, rahina ja kipu ovat tavallisimpia purentahäiriöihin liittyviä oireita. Myös suun avaamisvaikeudet ja leukojen jäykkyys voivat viitata purentaelimen häiriöön. Jos vääränlaisen purennan myötä hammasvälit ovat ahtautuneet, on niitä hankala pitää puhtaana, jolloin alttius iensairauksiin ja hampaiden reikiintymiseen lisääntyy.

Palvelun eteneminen

Purentaelimen toiminta tutkitaan tarkastuskäynnillä. Tarkastuksessa selvitetään mahdollisen jatkohoidon ja -tutkimuksen tarve. Joskus oireet häviävät itsestään, usein kuitenkin tarvitaan hoitoa. Jos purentahäiriöön viittaavia oireita löydetään, tehdään laajempi kartoitus tilanteesta. Oralissa on useita purentaan erikoistuneita hammaslääkäreitä.

Tavallisin hoitokeino virheelliseen purentaan on purentakisko. Kun purentaa muutetaan pysyvästi, hoitona käytetään hampaiden hiontaa, oikomishoitoa sekä protetiikkaa. Tarvittaessa hoitoon liitetään akuutissa vaiheessa lihaksia rentouttavia lääkkeitä. Puremalihasten voimisteluharjoituksista sekä fysioterapiasta saadaan usein myös helpotusta oireisiin.

Milloin kannattaa varata aika tähän palveluun?

Kun asiakas epäilee purentavikaa tai hänellä esiintyy oireita, kuten kasvojen alueen kiputiloja.

Mitä on huomioitava aikaa varatessa?

Purennan voi ottaa puheeksi esimerkiksi hampaiden tarkastuksen yhteydessä tai ajan voi varata suoraan purentaan erikoistuneelle erikoishammaslääkärille.