Kostnadsfri evaluering av tandreglering med Invisalign Läs mer

Implantatkonsultation

Vid kostnadsfri evaluering får du en bedömning av hur saknade tänder kan ersättas.

En saknad tand kan ersättas med tandimplantat som ser ut och känns som den egna tanden. Vi erbjuder en avgiftsfri konsultationstid om implantatbehandling hos allmäntandläkare.

Behandlingsprocessen

Du får en uppskattning av i vilket skick dina tänder är och en plan med de åtgärder som behövs.Utifrån dessa kan du bestämma om du vill inleda behandlingarna och boka tid för den första behandlingen. Konsultationen om implantatbehandling binder dig inte till fortsatt vård.

Mer information om implantatbehandlingsprocessen.

När ska jag boka tid för denna behandling?

När du saknar en tand och en implantatkonsultation inte har gjorts i samband med ett annat vårdbesök.

Vad ska jag tänka på när jag bokar tid?

Det finns ingen övre gräns för implantatbehandling. Barn och ungdomar kan inte få implantat förrän de har slutat växa.

Rökning, diabetes, reumatiska sjukdomar och vissa medicineringar kan försvaga prognosen för implantatbehandling.

För tunt käkben försvårar en implantatbehandling. Detta kan vid behov oftast korrigeras med hjälp av bentransplantation.

Borgå och Qmedical Pikku Huopalahti enheter erbjuder inte avgiftsfri konsultationstid om implantatbehandling.

Konsultationen om implantatbehandling binder dig inte till fortsatt vård.