Kostnadsfri evaluering av tandreglering med Invisalign Läs mer

Tandimplantat

En tand som saknas kan ersättas med en tandprotes. Slutresultatet ser naturligt ut och känns som en egen tand.

Tandimplantat

En tand som saknas kan ersättas med en tandprotes. Slutresultatet ser naturligt ut och känns som en egen tand.

Tandimplantat, en konstgjord tandrot, är ett sätt att ersätta en eller flera tänders egna rötter. Tandimplantat är små skruvar av titan som ersätter tandens egen rot. I samband med en liten kirurgisk åtgärd opereras implantatet in i käkbenet varefter det får växa fast i benet vanligtvis i 3–6 månader. Därefter monteras på implantatet den egentliga synliga tanden, en krona i samma färgnyans som tänderna. Tandimplantat kan även användas för att helproteser ska sitta bättre fast.

För vem passar tandimplantat?

Tandimplantat passar nästan alla som förlorat en eller flera tänder. God munhygien, en frisk mun och friska tänderna är en förutsättning för implantatbehandlingen. Rökning försämrar munhälsan och prognosen för implantatbehandlingen, som inte alltid är möjlig då det gäller rökare. Om du behöver hjälp med att sluta röka får du hjälp av tandläkaren.

Hur lång tid tar implantatbehandlingen?

Det varierar beroende på individuell situation. Som kortast tar behandlingen cirka fyra månader. Om det inte finns tillräckligt med käkben eller om tandköttet behöver behandlas för att uppnå ett lyckat och estetiskt slutresultat tar behandlingen längre tid. Då krävs noggrann planering och ofta en specialtandläkares kompetens. Vid behov kan vi för den tid behandlingen pågår tillverka en tillfällig tand för att till exempel ersätta en framtand som saknas.

Implantatkronan ser ut och känns som en riktig, egen tand. Liksom egna tänder kräver även tandimplantat regelbunden rengöring och god munhygien. Med hjälp av god vård kan implantatet hålla livet ut.

Hur framskrider tandimplantatbehandlingen?

Tandläkaren kan konstatera att det finns behov av implantatbehandling i samband med en tandundersökning eller ett annat besök, t.ex. i samband med att en tand dras ut. Du kan även låta oss göra en implantatkonsultation som på en del av våra mottagningar är kostnadsfri.

Undersökning av munnen och tänderna och planering av behandlingen

En välskött och frisk mun är en förutsättning för implantatbehandlingen. Därför inleds behandlingen med en undersökning och vård av munnen och tänderna. Förutom undersökningen som görs av tandläkaren behövs olika röntgenbilder, beroende på individuella olikheter.

För att implantatbehandlingen ska lyckas är egenvård av munnen ytterst viktig. Tandläkaren eller munhygienisten ger dig individuella anvisningar om hur du sköter egenvården av munnen.

Insättning av tandimplantatet, det vill säga den konstgjorda roten

Ingreppet är snabbt och enkelt för patienten och det är inte smärtsamt. Tandköttet öppnas kirurgiskt och en konstgjord tandrot av titan skruvas fast i käkbenet under lokalbedövning. Efter ingreppet sker läkningen vanligtvis snabbt och obemärkt. Det kan dock förekomma smärta och lätt svullnad i några dagar. Vid behov ordineras du ett effektivt smärtlindrande läkemedel och antibiotikabehandling. Du får personliga vårdanvisningar med dig hem.

Tillverkning av kronan, det vill säga tanden

Det tar vanligtvis 3–6 månader för implantatet att växa fast i käkbenet, varefter själva kronan kan tillverkas. Innan kronan framställs säkerställer tandläkaren med hjälp av röntgenbilder att implantatet sitter rätt och har vuxit fast. För att kronan ska sitta rätt i tandraden och ge rätt bett tas ett avtryck av tänderna. Även färgnyansen på tanden bestäms. Det är skäl att göra en eventuell tandblekning innan ingreppet för att kronan ska få samma färgton som de övriga tänderna. En individuell tand, det vill säga implantatkronan tillverkas i ett tandlaboratorium och den fästs på implantatet i samband med ett separat besök.

Skötsel

För att implantatet ska hålla länge och för god munhälsa är regelbundna kontroller hos tandläkare eller munhygienist viktiga. En god munhygien, det vill säga egenvård är också mycket viktig.

Vi hjälper dig att hitta de bästa möjliga produkterna och metoderna för att upprätthålla en god munhygien. Trots att det inte kan bli hål i tandimplantatet kan tandköttet och vävnaderna kring implantat inflammeras på samma sätt som kring egna tänder. Det är även viktigt att bettet är i balans och det bedöms vid tandläkarbesöket. Vid behov kan en bettskena tillverkas för att skydda implantatkronan.

När ska jag boka tid för implantatbehandling?

Boka tid om du saknar en eller flera tänder och vill få en hållbar lösning. Eller om din helprotes inte sitter fast ordentligt.

Vad ska jag tänka på när jag bokar tid?

Har du nyligen varit hos tandläkaren för undersökning? En god munhygien och inga inflammationer i munnen är en förutsättning för att en implantatbehandling ska vara möjlig.

Du kan inleda behandlingen genom att boka en tid för implantatkonsultation. Hos vissa tandläkare är konsultationen kostnadsfri, en konsultation som görs av specialtandläkare är oftast avgiftsbelagd. Du kan inte boka alla tider på nätet, vänligen ring vår kundtjänst på nummer 010 400 3400.

Hittade du inte specialisten du letade efter? Ring vår kundtjänst 010 400 3400