Oral Hammaslääkärit Suomen luotetuin hammaslääkäriketju jo toista kertaa

Oral on valittu Suomen luotetuimmaksi hammaslääkäriketjuksi Valittujen Palojen Luotetuin merkki 2024 -tutkimuksessa. Hammaslääkäriketjut olivat mukana tutkimuksessa nyt toista kertaa ja Oral on ollut molempina vuosina kuluttajien mielestä Suomen luotetuin hammaslääkäriketju. 

Oral sai 32 prosentin osuuden kategoriansa äänistä. Kaikkein suurin luottamus oli naisvastaajien keskuudessa, heistä 37 prosenttia nimesi Oralin eniten luottamakseen hammaslääkäriketjuksi.

”Haluan kiittää lämpimästi asiakkaitamme ja kaikkia tutkimukseen vastanneita Oralia kohtaan osoitetusta luottamuksesta. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että kuluttajat arvostavat Oralissa tekemäämme pitkäjänteistä työtä laadukkaan hoidon ja hyvän asiakaskokemuksen eteen”, toteaa Oral Hammaslääkärit Oy:n toimitusjohtaja Jarkko Jokinen. 

Tutkimukseen vastanneet ovat ensin nimenneet omasta mielestään eniten luottamansa merkin kysytyssä tuotekategoriassa, jonka jälkeen he arvioivat viiden eri ominaisuuden sopimista tähän tuotemerkkiin asteikolla 1-5. Arvioitavat ominaisuudet olivat: laatu, hintansa arvoinen, vahva tuotekuva, kuluttajien tarpeiden ymmärtäminen ja eettisesti vastuullinen. Lisäksi kysyttiin kuinka todennäköisesti vastaaja valitsisi mainitsemansa merkin ostotilanteessa ja onko vastaaja valitsemansa merkin asiakas/onko käyttänyt viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana ja voisiko suositella sitä muille.

Oral sai kategorian korkeimmat arvosanat vahvasta tuotekuvasta. Oralin nimenneistä vastaajista 66 prosenttia olisi valmis suosittelemaan Oralia muille, mikä oli kategorian korkein tulos.

 

Luotetuin Merkki -tutkimus:

CIL Suomi Oy/Valitut Palat teetti vuosittaisen tutkimuksen Suomessa nyt 24. kerran. Yhteistyökumppanina oli tiedonkeruutoimisto Norstat Finland Oy. Tutkimus toteutettiin nettikyselynä ja vastaajia oli yhteensä 2 296. Otos poimittiin CIL Suomi Oy:n asiakasrekisteristä ja Norstat Finlandin nettipaneelista. Tulokset painotettiin iän (20+ vuotta), sukupuolen ja asuinalueen mukaan väestöä vastaavaksi.
Tutkimuksessa selvitettiin avoimilla kysymyksillä, mitkä ovat kyselyyn vastanneiden mielestä luotetuimmat tuotemerkit kaikkiaan 34 eri tuoteryhmässä.

 

Katso kaikki aihealueen: Ajankohtaista -artikkelit

Artikkeliin liittyvät palvelut