Hammas puuttuu – mikä avuksi?

Puuttuvat hampaat voidaan korvata turvallisesti ja pysyvästi hammasimplanteilla tai proteeseilla.

Omien hampaiden säilyttäminen on yksi tärkeimmistä mittareista, kun puhutaan suun hyvinvoinnista. Hampaan puuttuminen ei ole pelkästään ulkonäköseikka, vaan hampailla on tärkeä rooli myös purennassa. Jos esimerkiksi iso poskihammas puuttuu, muut hampaat joutuvat kantamaan sen purentatehtävää.

Puuttuvia hampaita on mahdollista korvata joko irrotettavilla proteeseilla, eli tekohampailla, tai kiinteillä proteeseilla, kuten kruunuilla, silloilla ja hammasimplanteilla.

Hammasimplantti

Hammasimplantti eli keinojuuri on kaikkein pitkäikäisin ratkaisu puuttuvan hampaan tilalle. Implantti rakennetaan niin, että leukaluuhun asennetaan titaaninen keinojuuri, johon valmistetaan kestävä keraaminen implanttikruunu. Implantti näyttää ja tuntuu samalta kuin oikea hammas ja se voi kestää oikein hoidettuna koko eliniän.

Implantti on titaanista valmistettu, noin yhden sentin mittainen kapeaa ruuvi, joka kiinnitetään leukaluuhun.

Lue lisää implanttihoidon etenemisestä täältä.

Proteesit

Kiinteä siltaproteesi

Hampaan siltaproteesi voi korvata yhden tai useamman puuttuvan hampaan. Silta kiinnitetään puuttuvan hampaan viereisiin pysyviin hampaisiin ja siltaan asennetaan välihammas joka näyttää aidolta hampaalta.

Irrotettava proteesi

Irrotettava proteesi muistuttaa vanhan ajan tekohampaita siinä mielessä, että se laitetaan päiväksi suuhun ja otetaan yöksi pois. Proteesin runko voidaan valmistaa metallista tai akryylimuovista.

Akryyliosaproteesit

Akryyliosaproteeseja käytetään kun omia hampaita on jäljellä vähän. Akryyliosaproteesit ovat esteettisesti huomaamattomia ja materiaaleiltaan turvallisia. Proteesien lujuuden varmistamme tarvittaessa kuituvahvikkeilla.

Metallirunkoiset osaproteesit

Metallirunkoiset osaproteesit soveltuvat osittain puutteellisen mutta hyväkuntoisen oman hampaiston purentatueksi. Metallirunkoinen rankaproteesi kiinnitetään koukuin potilaan omiin hampaisiin. Metallirankaproteesin käyttö edellyttääkin usein proteesin kiinnitinhampaiden kunnostusta. Ylä- ja alaleuan rankaproteesien materiaalina käytetään nikkelivapaata kromi-koboltti metalliseosta tai titaania. Runkomateriaali on erittäin kestävää.

Kokoproteesit

Purennan kuntouttaminen kokoproteesien avulla toteutetaan terveeseen suuhun. Tavanomaisen akryylipohjamateriaalin vaihtoehtona voi olla myös pehmeä pohjamateriaali. Kokoproteesit on syytä uusia 8-10 vuoden välein.

Metallokeraamiset kruunut ja sillat

Metallokeraamiset kruunut valmistetaan usein proteesien tukihampaiksi. Metallokeraamisen sillan avulla voidaan korvata yksi tai useampi hammas erityisesti hoidettaessa kulunutta purentaa. Omiin hampaisiin tukeutuvien kruunujen ja siltojen suunnittelussa parhaimman toiminnallisen ja esteettisen hoitotuloksen aikaansaaminen vaatii usein eri erikoisalojen asiantuntijoiden yhteistyötä

Kokokeraamiset kruunut ja sillat

Kokokeraamisten hammasproteesien suosio on kasvamassa materiaalin biologisten vaikutusten ja ylivoimaisten esteettisten ominaisuuksien vuoksi. Zirkoniumposliinista tehdyt kruunut vastaavat lujuudeltaan metallirunkoisia kruunuja.

Hammasimplantit

Yksittäisillä hammasimplanteilla korvataan tyypillisesti tapaturmassa menetetty tai poistettu hammas. Materiaalina käytetään joko kultarunkoista posliinia tai zirkoniumposliinia.

Implanttisillat

Implanttisillat valmistetaan korvaamaan aikaisempaa irtoproteesia tai lisäämään purentapinta-alaa. Implanttisiltojen materiaalina käytetään joko kulta- tai titaanirunkoista posliinia tai zirkoniumposliinia.

Koko leuan implanttisillat

Koko leuan implanttisilloilla voidaan korvata kokoproteesit. Kiinteän implanttisillan valmistus edellyttää laajaa suunnittelua, jota varten potilaan leuoista otetaan röntgenleikekuvat. Yleensä hoito vaatii luusiirteen. Kiinteä silta palauttaa luonnollisen purentakyvyn.

Kokoproteesin kiinnitys mini-implanteilla

Mini-implanteilla voidaan huomattavasti parantaa proteesin pysyvyyttä. Hoitomuoto sopii potilaille, joilla alaleuan luuharjanne on pienentynyt ja proteesin pysyvyys tästä syystä heikentynyt. Proteesi kiinnitetään mini-implanttien avulla alaleukaan, jolloin proteesi pysyy hyvin. Asiakkaat ovat yleensä erittäin tyytyväisiä lopputulokseen, sillä elämänlaadussa tapahtuu usein merkittävää parannusta toimenpiteen jälkeen kun, pihviä pystyy taas syömään ja omenakin maistuu.

Valmius mini-implanttihoitoihin löytyy useimmilta Oral-asemilta.

Hammassilta tai osaproteesi

Yksi tai useampi puuttuva hammas voidaan korvata sillalla, osaproteesilla tai implantilla. Silta kiinnitetään puuttuvan hampaan viereisiin hampaisiin, jotka kruunutetaan. Myös useamman hampaan puutoksesta muodostunut aukko voidaan peittää sillan välihampailla. Kuten kruunukin, silta voidaan valmistaa useista eri materiaaleista.
Toisin kuin silta, on osaproteesi irrotettava proteettinen ratkaisu. Osaproteesi voi olla esimerkiksi akryylimuovista tai metallista valmistettu levy, johon keinotekoiset hampaat kiinnitetään. Kun osaproteesi asetetaan suuhun paikoilleen, peittyvät puuttuvien hampaiden aukot proteesin hampailla.

Katso kaikki aihealueen: Hammasimplantit ja keraaminen paikkaus -artikkelit

Artikkeliin liittyvät palvelut