Hål i tänderna

Hur ser tandens struktur ut?

En tand består av emalj, tandben (dentin) och tandens kärna, pulpan. Emaljen är det hårdaste ämnet i kroppen. Under emaljen börjar tandbenet, som har en mjukare struktur. I pulpan sitter blodkärlen som förser tanden med blod och nerverna som sköter tandens känslo- och smärtsinnen. Tanden sitter fast med trådar i det omgivande benet. Efter barndomen byts mjölktänderna ut mot permanenta tänder. Normalt sett har man tjugo mjölktänder och trettiotvå permanenta tänder, inklusive visdomständer.

Varför får man hål i tänderna? Vilka faktorer påverkar kariesangreppen?

Trots att emaljen är det hårdaste ämnet i kroppen kan den skadas.
Med hål i tänderna, kariesangrepp, menas att tandens hårda vävnad, alltså emaljen och tandbenet, förstörs. Hål i tänderna orsakas av många faktorer.

Bakterier

I munnen finns det normalt sett olika bakterier. Mutans streptokock-bakterierna framför allt orsakar hål i tänderna. En del har fler mutans streptokock-bakterier än andra i munnen. För att överleva i munnen behöver bakterierna socker. När bakterierna använder socker som näring bildas sura ämnen ur deras ämnesomsättning. Dessa syror fräter på emaljens yta, vilket gör att emaljens strukturella delar förstörs. Karies kan spridas från emaljen till dentinet och ända in till pulpan.
Eftersom dentin är mjukare än emalj sprids karies snabbare där.

Näring

Näring är en annan viktig faktor vid kariesangrepp. Hål i tänderna uppstår när bakterierna regelbundet får socker. Kvaliteten på näringen och framför allt hur ofta det tillförs påverkar kariesangreppet. Varje mellanmål eller måltid orsakar en syraattack, vilket gör att de sura ämnena fräter på tändernas yta i upp till en halvtimme. Framför allt täta söta mellanmål och syrliga läskedrycker är mycket skadliga för tänderna.

Saliv

Saliv sköljer munnen, vilket minskar mängden bakterier på tändernas yta. Salivet innehåller dessutom mineraler, som stärker emaljens yta. Salivens effekt är den tredje viktiga faktorn vid uppkomsten av karies. En torr mun och minskad salivutsöndring utsätter tänderna radikalt för karies.

Fluor

Fluor stärker emaljens strukturella delar. Användningen av fluor kan till och med stoppa påbörjade skador på emaljens yta.
Fluor finns till exempel i fluortandkräm, fluortabletter och fluorlack, som används av tandläkarna.


Hur känner jag igen en kariesdrabbad tand?

Kindtändernas tuggyta, mellanrummet mellan tänderna och tandköttskanterna drabbas lättast av karies. De områdena är ofta svårare att hålla rena. Ett påbörjat hål orsakar vanligen ilning i tänderna och känslighet mot kyla. När karies utvecklas visar det sig i form av palpations- och värmekänslighet. Tandvärk kan också vara ett tecken på utvecklad karies. När karies har nått pulpan leder det till pulpit, d.v.s. inflammation i tandens pulpa. Då måste tanden rotbehandlas. Djupgående karies har inte alltid några symtom och kan därför ibland utvecklas obemärkt. Symtomfria tänder bör också undersökas regelbundet hos tandläkaren.

Hur kan man förhindra hål i tänderna?

Mutans streptokock-bakterien smittar ofta redan i barndomen, vanligen från mamman. Bakterien kan spridas via saliven då man till exempel äter från samma sked eller om man slickar på barnets napp. Ju yngre barnet är när det utsätts, desto säkrare är det att bakterien smittar. Man bör undvika salivkontakt med barnet, och mamman bör också sköta sin egen munhygien. Att endast undvika att smitta barnet med mutans streptokock-bakterien skyddar det inte från karies. Barnet längtar inte efter något sött efter maten innan det lär sig den vanan. Ju senare barnet blir intresserat av sötsaker, desto bättre undgår det karies genom livet.

För att ha så få syraangrepp som möjligt bör man äta regelbundet. Man bör undvika småätande, sötsaker och syrliga drycker och onödiga mellanmål. Till och med kaffe med socker orsakar ett skadligt syraangrepp. Söta delikatesser bör avnjutas i samband med måltiden.

Efter maten rekommenderas man använda produkter med xylitol. Istället för vanligt godis bör man äta sötsaker smaksatta med xylitol. Munnens bakterier kan inte ta till sig xylitol, vilket innebär att det inte uppstår några syraangrepp. Att tugga på xylitoltuggummi ökar dessutom salivutsöndringen, vilket sköljer bort bakterierna och försvagar bakteriernas syrliga ämnesomsättningsprodukter.

Det bästa sättet att undvika hål i tänderna är att upprätthålla en bra munhygien. Noggrann tandborstning morgon och kväll med fluortandkräm är a och o. Mekanisk borstning lossar bakterierna från tändernas yta. Fluoren i tandkrämen gör emaljen på tänderna ännu hårdare och kan till och med reparera och stoppa skador på emaljen. Mellanrummen mellan tänderna ska rengöras med tandtråd eller tandstickor, eftersom tandborsten inte når dit.

Hur lagar man tänder?

Ett hål som går ända in till tandbenet måste lagas. Tandläkaren tar bort den kariesdrabbade tandvävnaden med en borr. Den borttagna vävnaden ersätts med ett fyllningsmedel, som kan vara till exempel plast, keram eller amalgam. En svårt kariesdrabbad tand kan också lagas med en krona. Om hålet har nått ända in i tandens pulpa måste den rotbehandlas innan den lagas.

Det finns inga lediga tider
Info