Tandreglering

Vad är ett normalt bett?

 

Vid ett idealt bett är tänderna i över- och underkäken jämna och stängda i en rak rad. Tänderna i överkäken har en något bredare båge jämfört med de i underkäken. Sammanbitna rör de nedre tänderna vid de övre och framtänderna i överkäken täcker framtänderna i underkäken med några millimeter. Centrallinjen, mellanrummet mellan framtänderna i båda käkarna, är i symmetrisk linje i förhållande till ansiktets centrallinje och varandra.

Få har ett perfekt idealbett. Övergångar i centrallinjen, något trånga tänder eller gluggar brukar oftast inte vara funktionellt eller estetiskt störande. Om avvikelsen från det idealiska bettet däremot är stort eller besvärar personen i fråga är det bra att kunna ta till tandreglering. Ett felaktigt bett kan orsaka smärtor i ansiktet och göra det svårt att tugga maten. Mellanrummen mellan mycket trånga tänder är svåra att hålla rena, vilket ökar risken för sjukdomar i tandköttet och hål i tänderna. Många tycker dessutom att jämna och raka tandrader är vackra.

Orsaken till ett felaktigt bett är oftast genetisk. Dagens seder och den förändrade miljön bidrar emellertid också till att bettfel uppstår. Maten vi äter är inte längre lika grov som förut och vi behöver inte längre tugga lika mycket. Allt fler allergier och luftföroreningar gör att allt fler andas genom munnen istället för näsan. När man andas genom munnen ligger inte tungan på rätt plats mot gommen. Överkäken blir därför ofta smalare. Att suga på tummen eller napp för länge i barndomen ökar också risken för bettfel.

Hur genomförs en tandreglering?

En tandreglering genomförs ofta i barndomen eller ungdomsåren då ansiktet fortfarande växer och alla tänder ännu inte kommit fram. När benen i ansiktet fortfarande växer är de lättare att påverka och med rätt tandställning kan man få de nya tänderna att komma ut på rätt plats.

I början av tandregleringen tar man röntgenbilder och ett gipsavtryck av tänderna. Med hjälp av dem planerar man sedan ett individuellt behandlingsprogram och behandlingen är lätt att följa genom att man jämföra tänderna med de första modellerna.

Det finns flera olika bettfel, vilket innebär att det också finns flera olika tandställningar att tillgå. En del av dem beställs från tandlaboratorier, där en tandtekniker tillverkar en individuell tandställning efter tandavtrycket. En del tandställningar är fabrikstillverkade och en del tillverkas på tandläkarmottagningen. Fasta tandställningar sitter fast i tänderna under hela tandregleringsperioden.
Lösa tandställningar används olika lång tid på dygnet beroende på person och tandställning. En del tandställningar används endast på natten, andra används hela tiden, förutom när man äter.

Invisalign
Invisalign-skenorna

Under tandregleringen går man på täta kontroller på tandläkarmottagningen för följa behandlingen. Tandställningen regleras eventuellt under behandlingens gång och den dagliga användningstiden ändras.

Om man har en fast tandställning kan det vara svårare att hålla rent tänderna. Vid behov kan man få hjälp med rengöringen av tandläkaren eller munhygienisten.

Hur lång tid tar en tandreglering?

En tandreglering tar ofta lång tid och beror mycket på bettfelets beskaffenhet. När tänder ska flyttas ska kraften vara tillräckligt liten så att tänderna inte skadas. En tandreglering består ofta av flera skeden och den dagliga användningen av tandställningen varierar i takt med att behandlingen fortskrider. Det egentliga regleringsskedet följs ofta av ett retentionsskede, då tänderna inte längre flyttas, men då tandställningen alltjämt används för att behålla slutresultatet.

Kan man reglera tänderna som vuxen?

Tandreglering hos vuxna är möjligt och ganska vanligt idag. I vissa fall använder man förutom tandreglering även mun- och käkkirurgi för att uppnå det önskade resultatet.

Det finns inga lediga tider
Info